Sunday, September 25, 2011

MUET oh MUET..


MUET/J4.1(AT)
More details on hereMAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

JADUAL WAKTU
MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)
AKHIR TAHUN 2011

JADUAL WAKTU UJIAN LISAN (SPEAKING)
TARIKH
WAKTU
KERTAS
CATATAN
11 Oktober 2011
(Selasa)                        
8:00 pagi
800/2
(Speaking)

Calon dikehendaki menyemak dan mencetak sendiri slip daftar MUET (MUET/D) yang menyatakan tempat, tarikh, dan waktu ujian melalui laman web Majlis Peperiksaan Malaysia,http://www.mpm.edu.my.
12 Oktober 2011
(Rabu)                      
13 Oktober 2011
(Khamis)                      
18 Oktober 2011
(Selasa)                        
19 Oktober 2011
(Rabu)                    
20 Oktober 2011
(Khamis)                      

JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS
TARIKH
WAKTU
KERTAS
MASA
19 November 2011
(Sabtu)

   8:00 pagi    9:30 pagi

 10:00 pagi    11:30 pagi

 12:00 tgh.     12:30 tgh.

        800/3   (Reading)

        800/4   (Writing)

        800/1   (Listening)

90 minit

90 minit

30 minitCheck your MUET now ^_^  I'd mine.quite O0o0kay.huu~